baner
Nachádzaš sa tu:   Home Zmluvy
large small default
Zmluvy

Rok 2024

3. Zmluva o poskytnutí služby č.03/2024A - 3.4.2024

2. KÚPNA ZMLUVA uzavretá v zmysle ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka - 5.2.2024

1. ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU - 19.1.2024

Rok 2023

11. Zmluva o dodaní tovarov JACO s.r.o - 21.11.2023

10. Zmluva o dielo č.01/10/2023 - 20.10.2023

9. Kúpna zmluva Hipolito s.r.o. - 4.9.2023

8. Kúpna zmluva Hipolito s.r.o. - 4.9.2023

7. Zmluva č.1476/2023 - 3.8.2023

6. Zmluva o poskytnutí služby - 23.06.2023

5. Kúpna zmluva Kondor. - SP, s.r.o.r.s.p. - 3.7.2023

4. Dodatok č.1 Zmluva o dielo Rozvoj telesných a duševných schopnosti deti a dospelých v obci Kružlová - 07.06.2023

3. Kúpna zmluva POLY Investment - 25.5.2023

2. Návrh poistnej zmluvy GENERALI - 23.1.2023

1. Kúpna zmluva POLY Ivestment s.r.o - 4.1.2023

Rok 2022

11. Zmluva o prevode výpočtovej techniky - 12.12.2022

10. Zmluva o dielo č.01/12/2022 - 02.12.2022

9. Zmluva o dielo Jaco s.r.o - 25.11.2022

8. Zmluva o dielo ZOYTEC Prešov - 10.11.2022

7. Dodatok č.1 k zmluve o vytvorení diela - 16.9.2022

6. Zmluva o dielo Chranenepracovisko.eu - 2.9.2022

5. Zmluva o dielo - 9.8.2022

4. Kúpna zmluva - Výstavba športovísk v obci Kružlová - 07.07.2022

3. Dodatok č. 2 k zmluve o termínovanom úvere č. 91-2021-UZ - 29.06.2022

2. Zmluva o dielo Sanopp s.r.o - 19.4.2022, prílohy

1 . Zmluva clickmedia s.r.o. - 4.4.2022

Rok 2021

19. Zmluva o preklenovacom úvere č.91/2021 - 30.12.2021

18. Zmluva JADOZ - 21.12.2021

17. Dodatok k zmluve č.1/2021 Timotei desing - 9.11.2021

16. Zmluva o prevode výpočtovej techniky DEUS - 28.10.2021

15. Zmluva č. 1787/2021/OPR o poskytnutí dotácie bola zverejnená dňa 27.10.2021

14. Zmluva o dielo " Vybudovanie miestnej komunikácie pri cintoríne" - 18.10.2021 špecifikácia

13. Development of physical and mental abilities of children and youth in the municipality of Kružlová - 4.10.2021

12. PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu „Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov“ - 23.8.2021

11. Zmluva Project PROMOTER - 16.07.2021

10. Partnerská zmluva - 13.07.2021

9. Dodatok č.1 k zmluve č.136/09-2017 - 17.5.2021

8. Zmluva stavebný dozor JADOZ - 13.4.2021

7. Mandátna zmluva FOR PROJECT - 13.4.2021

6. Kúpna zmluva Grundza Stanislav - 12.4.2021

5. Potvrdenie o zverejnení zmluvy - 31.3.2021

4. Kúpna zmluva Motyka - 02.03.2021

3. Zmluva o terminovanom úvere č.91/2021/UZ - 09.02.2021

2. Dohoda o vyplňovacom práve k bankozmenke č.135/2021/D - 09.02.2021

1. Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov - 28.1.2021

Rok 2020

Rok 2019

17. Dodatok k zmluve č3. o spolupráci - 20.12.2019

16. Kúpna zmluva - 06.12.2019

15. Zmluva o dielo - 29.11.2019

14. Zmluva TSPII Kružlová - 24.10.2019

13. Zmluva o dielo TIMOTI - 21.10.2019

12. Zmluva o dielo vypracovanie projektovej dokumentácie - 05.09.2019

11. Zmluva MARO - 27.08.2019

10. Dodatok k zmluve č. 072P0130225

9. Dodatok k zmluve č. 072P0130076

8. Zmluva o poskytovaní poradenských služieb - 15.07.2019

7. Zmluva energetická náročnosť budovy MŠ a telocvične ZŠ - 22.05.2019

6. Kúpna zmluva - 27.03.2019

5. Zmluva o poskytnutí poradenstva - 18.03.2019

4. Zmluva o dielo Rokus s.r.o - 04.03.2019

3. Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve zo dňa 31.05.2017 - 21.02.2019

2. Zmluva o dielo Hajdes - 18.02.2019

1. Dodatok č.4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - KŽP-P04-SC 431-2015-6/177 - 29.01.2019

Rok 2018

35. Dodatok č  1 k Zmluve o spolupráci NP PVP_Kružlová

34. ZMLUVA O SPOLUPRÁCI ČÍSLO ZMLUVY : USVRK-OIP-2018/001329-004

33. Kúpna zmluva prac. odevy - 27.11.2018

32. Kúpna zmluva prac. nástroje - 27.11.2018

31. Kúpna zmluva - Materiál k výrobnému procesu - Obecný podnik Kružlová - 22.11.2018

30. Dohoda o vyplňovacom práve k bankozmenke č.1755/2018/D - 18.10.2018

29. Zmluva o vystavení záruky č.169/2018/BZ - 18.10.2018

28. Dohoda o vyplňovacom práve k bankozmenke č.1757/2018/31 - 18.10.2018

27. Zmluva o vystavení záruky č.170/2018 - 18.10.2018

26. Zmluva o dielo - 2.10.2018

25. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - 01.10.2018

24. Zmluva o dielo GMT - 26.09.2018

23. Kúpna zmluva - 24.09.2018

22. Zmluva o spolupráci č.USVRK-018-2018/001329-004 - 05.09.2018

21.ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 072PO130076 - 03.09.2018

20.ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 072PO130225 - 03.09.2018

19.Zmluva stavebný dozor zberný dvor Kružlová - 14.08.2018

18. Zmluva o poskytnutí FP pre mikroprojekt č. INT_EK_PO_1_II_A_0121 - 21.08.2018

17. Zmluva o dielo Energocom plus s.r.o - 03.08.2018

16. Kúpna zmluva - 06.07.2018

15. Kúpna zmluva - 06.07.2018

14. Zmluva o dielo - 28.06.2018

13. Kúpna zmluva Kočan - 31.05.2018

12. Kúpna zmluva Sejka - 18.05.2018

11. Zmluva o dielo HM-COMP - 26.04.2018

10. Zmluva o dielo BDV TRADE s.r.o- 26.04.2018

9. Kúpno-predajná zmluva na dodávku tovaru č.2017/588 - 26.04.2018

8. Dodatok č.1 číslo ZM_SEP-IMRKZ-2017-00058 - 21.03.2018

7. Zmluva o spolupráci USVK - OIP - 2018/000768 - 003 - 15.02.2018

6. Kúpna zmluva CONSORTIO SILVE s.r.o - 8.02.2018

5. Dohoda o plnení povinnosti oprávnenia osoby pre partnera verejného sektora - 7.02.2018

4. Zmluva o poskytovaní služieb Mediinvest - 23.01.2018

3. Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného fin. príspevku KŽP -PO4 - 23.01.2018

2. Zmluva o dielo chranenepracovisko.eu, s.r.o. - 22.01.2018

1. Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie - 22.01.2018

 

Rok 2017

25. Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí poradenstva pri implementácii projektu - externý manažment - 11.12.2017

24. Zmluva o dielo IRBIS SLOVAKIA s.r.o. - 21.11.2017

23. Zmluva Miestne občianske poriadkové služby Kružlová - 20.11.2017

22. Darovacia zmluva Barna

21. Dodatok k zmluve č.1 zo 23.05.2017 MEDIINVEST - 16.10.2017

20. Zmluva o dielo Xenon, s.r.o. - 11.10.2017 Dodatok - 20.11.2017

19. Zmluva o dielo č.136/09-2017 - 3.10.2017

18. Dodatok k zmluve č.1 zo dňa 12.09.2016 SM-ART - 02.10.2017

17. Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. príspevku ZM-SEP-IMRKZ-2017-001295 - 16.8.2017

16 Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. príspevku ZM-SEP-IMRKZ-2017-001078 - 15.8.2017

15. Zmluva o dielo Xenon,  s.r.o. - 07.08.2017

14. Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní poradenstva pri implemetácii projektu - 31.7.2017

13. Zmluva o dielo Irbis Slovakia, s.r.o - 19.07.2017

12. Zmluva o dielo Irbis Slovakia, s.r.o - 19.07.2017

11.Rámcová zmluva o dielo č.0217072017 - 19.07.2017

10.Mandátna zmluva - Komunitné centrum Kružlová - 06.06.2017

9.Zmluva o poskytovaní služieb - 23.05.2017

8.Zmluva o poskytovaní služieb - 23.05.2017

7.Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných...- zverejnená dňa 19.05.2017

6.Mandátna zmluva MZ 0160-2017 - 03.05.2017

5. Zmluva o dielo Chránené pracovisko Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Kružlová- 05.04.2017

4.Dodato4 k Zmluve o dielo č. Z201616503_Z

3.Zmluva o dielo č. Z201616503_Z

2.Zmluva o poskytovaní služby č. 01_2017

1.Zmluva  o poskytnutí nenávratného finančného príspevku ZM_SEP-IMRKZ-2017-000558 - 06.02.2017

Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia - 09.01.2017

Zmluva o spolupráci - 03.01.2017

Rok 2016

11.Záložná zmluva uzatvorená podľa &151

10.Zmluva Komunitné centrum Kružlová - zverejnená dňa 12.09.2016

9.Zmluva č. 437/2016/OK

8.Kúpna zmluva zo dňa 15.6.2016 č.1 2016

7.Zmluva o nájme nebytových priestorov

6.Zmluva o poskytnutí poradenstva pri implementácií projektu_externý manažment - 19.06.2016

5.Zmluva o dielo č.JM 1609 - zverejnená dňa 18.04.2016

4.Zmluva - zvýšenie energetickej efektívnosti obecnej budovy SO 01 budova MŠ Kružlová - 4.4.2016

3.Zmluva o poskytnutí služieb MJM GROUP - 8.2.2016

2.Zmluva EuroEduca - školenie OH o poskytnutí služby č.01/2015 - 21.03.2016

1.Zmluva o poskytovaní služieb vypracovanie energetického auditu - 28.1.2016

Rok 201..do 2014