baner
Nachádzaš sa tu:   Home Verejné obstarávanie
large small default
Verejné obstarávanie

Výzva na predkladanie ponúk pre zákazku "Stavebno-technické úpravy pre MŠ Kružlová II". Výzva na predkladanie ponúk a prílohy k výzve sú zverejnené bez poplatkov a obmedzení na portáli: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/33685/summary - 27.10.2022

 

Výzva na predkladanie ponúk ohľadom zákazky "Výstavba športovísk pre rozvoj telesných a duševných schopností detí a mládeže v obci Kružlová – stavebné práce” je pripravená (doplnená o sociálny aspekt) - 13.7.2022, prílohy - zip, Príloha c. 1 „Projektová dokumentácia - zip

 

Výzva na predkladanie ponúk - Výstavba športovísk pre rozvoj telesných a duševných schopností detí a mládeže v obci Kružlová – stavebné práce- 26.5.2022

 

Výzva na predkladanie ponúk - Výstavba športovísk pre rozvoj telesných a duševných schopností detí a mládeže v obci Kružlová – exteriérové ihrisko - 24.5.2022

 

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov - 08.03.2021

Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky "Pracovné odevy pre Obecný podnik Kružlová" - 31.01.2020

VYBUDOVANIE ZBERNÉHO DVORA V OBCI KRUŽLOVÁ - 23.10.2019

Výzva na predkladanie CP - Výmena umelého povrchu na viacúčelovom ihrisku - 26.06.2019

Výzva na "Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ a telocvične ZŠ" -07.05.2019

Výzva na pracovné odevy a nástroje -13.11.2018

Výzva na materiál - 09.11.2018

Výzva na predkladanie cenových ponúk - "Vybudovanie altánku" v rámci mikroprojektu: "Údolie smrti - zem vojnových hrdinov", č.: INT/EK/PO/1/II/A/0121 - 12.09.2018

Výzva na predkladanie ponúk: "Rekonštrukcia Obecného podniku Kružlová" - 18.06.2018

Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky : Športová výbava pre Základnú školu Kružlová - 04.06.2018

Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky : Športová výbava pre Základnú školu Kružlová - 29.05.2018

Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky: "Stavebné úpravy MŠ Kružlová" - 18.04.2018 - prílohy

Výzva na predkladanie ponúk Kružlová - Vodovod, Rozšírenie vodovodu - 17.04.2018 - prílohy

Výzva na predkladanie cenových ponuk - Stavebné úpravy Požiarnej Zbrojnice, Výkaz-výmer, Identifikačné údaje - 26.03.2018

Výzva "Športovo-Kultúrny areál Kružlová" - Projektová dokumentácia - 24.10.2017

Výzva na predkladanie ponúk - Dočasný pútač a stála tabuľa - 09.10.2017

Výzva na predkladanie ponúk - PHZ - Dočasný pútač a stála tabuľa - 27.09.2017

Výzva „Odstránenie čiernej skládky v obci Kružlová“, Príloha č.1, Príloha č.2, Príloha výkaz výmer - 20.06.2017

Výzva „Dobudovanie systému pre odvoz komunálneho odpadu v obci Kružlová“, Príloha č.1, Príloha č.2, Príloha výkaz výmer SO-01, Príloha výkaz výmer SO-02, Príloha výkaz výmer SO-03 - 20.06.2017

Výzva znižovanie energetickej náročnosti budova Kružlová

Výzva na stanovenie PHZ na predmet zákazky_Stavebný dozor pre projekt_Znižovanie energetickej náročnosti budovy Kružlová

Výzva na Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Kružlová - 25.5.2016

Výzva na PD - zberný dvor Kružlová - 09.05.2016

„Poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane
štúdií uskutočniteľnosti – Modernizácia športovo-kultúrneho areálu Kružlová“ - 15.02.2016

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - 05.12.2014

Výzva na predkladanie cenovej ponuky - stravné poukazy - 04.12.2014

"Protipovodňová ochrana" - podklady