baner
Nachádzaš sa tu:   Home Základné info obce OCÚ zastupiteľstvo 2018-2022
large small default
OCÚ zastupiteľstvo 2018-2022

Poslanci obce KRUŽLOVÁ 2018-2022

Meno a priezvisko:

Ing. Anton SAKALÍK

Funkcia:

poslanec, zástupca starostu, predseda obecnej rady

Dátum narodenia:

31.7.1948

Rodinný stav:

ženatý, 2 deti

Profesia:

dôchodcaMeno a priezvisko:

Mgr. Róbert HAJDUK

Funkcia:

poslanec, sobášiaci, člen obecnej rady, člen športovo – kultúrnej komisie

Dátum narodenia:

30.08.1974

Rodinný stav:

ženatý,2 deti

Profesia:

systémový knihovník - informatikMeno a priezvisko:

Michal HVIZD

Funkcia:

poslanec, člen komisie na ochranu verejného poriadku a prácu s nezamestnanými

Dátum narodenia:

20.11.1964

Rodinný stav:

ženatý, 1 dieťa

Profesia:

poštový zamestnanecMeno a priezvisko:

Peter GRUNDZA

Funkcia:

poslanec, člen športovo- kultúrnej komisie

Dátum narodenia:

18.9.1984

Rodinný stav:

ženatý, 3 deti

Profesia:

nezamestnanýMeno a priezvisko:

Slavomír SIVÁK

Funkcia:

poslanec, sobášiaci, člen obecnej rady,člen komisie na ochranu verejného poriadku a prácu s nezamestnanými

Dátum narodenia:

26.7.1975

Rodinný stav:

ženatý, 3 deti

Profesia:

nezamestnanýMeno a priezvisko:

Marián SIVÁK

Funkcia:

poslanec, predseda pre ochranu verejného poriadku a prácu s nezamestnanými

Dátum narodenia:

22.4.1980

Rodinný stav:

ženatý, 4 deti

Profesia:

nezamestnanýMeno a priezvisko:

Vasiľ SIVÁK

Funkcia:

poslanec, predseda športovo – kultúrnej komisie

Dátum narodenia:

4.4.1985

Rodinný stav:

ženatý, 3 deti

Profesia:

nezamestnaný