baner
Nachádzaš sa tu:   Home Obec KRUŽLOVÁ-základné info OCÚ zastupiteľstvo
large small default
OCÚ zastupiteľstvo 2014-2018

Poslanci obce KRUŽLOVÁ 2014-2018

Meno a priezvisko:

Ing. Anton SAKALÍK

Funkcia:

poslanec, zástupca starostu, predseda obecnej rady

Dátum narodenia:

31.7.1948

Rodinný stav:

ženatý, 2 deti

Profesia:

dôchodca

Meno a priezvisko:

Rastislav SIVÁK

Funkcia:

poslanec, člen obecnej rady, člen športovo-kultúrnej komisie

Dátum narodenia:

30.5.1985

Rodinný stav:

ženatý,2 deti

Profesia:

súkromný podnikateľ

Meno a priezvisko:

Pavel MAŠŠA

Funkcia:

poslanec, člen komisie na ochranu verejného poriadku a prácu s nezamestnanými

Dátum narodenia:

26.3.1945

Rodinný stav:

ženatý, 3 deti

Profesia:

dôchodca

Meno a priezvisko:

Peter GRUNDZA

Funkcia:

poslanec, člen športovo- kultúrnej komisie

Dátum narodenia:

18.9.1984

Rodinný stav:

ženatý, 3 deti

Profesia:

nezamestnaný

Meno a priezvisko:

Slavomír SIVÁK

Funkcia:

poslanec, predseda komisie na ochranu verejného poriadku a prácu s nezamestnanými

Dátum narodenia:

26.7.1975

Rodinný stav:

ženatý, 3 deti

Profesia:

nezamestnaný

Meno a priezvisko:

Marián SIVÁK

Funkcia:

poslanec, člen obecnej rady

Dátum narodenia:

22.4.1980

Rodinný stav:

ženatý, 4 deti

Profesia:

nezamestnaný

Meno a priezvisko:

Vasiľ SIVÁK

Funkcia:

poslanec, predseda športovo-kultúrnej komisie

Dátum narodenia:

4.4.1985

Rodinný stav:

ženatý, 3 deti

Profesia:

nezamestnaný