baner
Nachádzaš sa tu:   Home Základné info OCÚ Komunitná a sociálna práca
large small default
Komunitné centrum

KOMUNITNÉ CENTRUM

Pracovné hodiny:

Pondelok:       07:30 – 15:30

Utorok:           07:30 – 15:30

Streda:            07:30 – 15:30

Štvrtok:          07:30 – 15:30

Piatok:            07:30 – 15:30

Obedňajšia prestávka: 11:30 – 12:00

Pracovníci Komunitného centra Kružlová:

Odborný manažér KC:           Mgr. Ľuboš Hurajčík

Komunitný pracovník KC:     Mgr. Lucia Kokindová

Pracovník KC:                          Martina Vaňková

E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Tel. kontakt: 0905 721 885


Činnosti KC:

Výkon KC sa riadi zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, (ďalej len „zákon o sociálnych službách“).


V komunitnom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii:

a) poskytuje

  1. základné a špecializované sociálne poradenstvo
  2. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
  3. pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia

b) vykonáva preventívna aktivita

c) zabezpečuje záujmová činnosť