baner
Nachádzaš sa tu:   Home OCÚ Knižnica
large small default
Knižnica

Obecná knižnica v Kružlovej bola zmodernizovaná a sprístupnená verejnosti v  roku 2005. Je otvorená dva dni v týždni a to:

Pondelok: 13:00h – 15:00 hod.

Streda: 13:00h – 15:00 hod.

V knižnici je zaevidovaných 5037 knižných jednotiek z toho:

- pre mládež 2044 k.j.

- pre dospelých 2993 k.j.

Knižnicu navštevuje v súčasnosti 59 použivateľov.

Zodpovedná pracovníčka je Vierka Mašlejová.