baner
Nachádzaš sa tu:   Home MESIAC ÚCTY K STARŠÍM A UVEDENIE DO ŽIVOTA KNIHY O OBCI KRUŽLOVÁ
large small default
MESIAC ÚCTY K STARŠÍM A UVEDENIE DO ŽIVOTA KNIHY O OBCI KRUŽLOVÁ PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Utorok, 08 November 2016 11:17

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM A UVEDENIE DO ŽIVOTA KNIHY O OBCI KRUŽLOVÁ

„zo srdca Vám želám hlavne zdravie, všetko ostatné príde samo...“ - takto končil príhovor seniorom starosta obce Kružlová PhDr. Adrián Gužo pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Po príhovore nasledoval spoločný prípitok a uviedla sa do života kniha o obci Kružlová – Pohľady do histórie a súčasnosti obce. „Táto kniha sa nerodila ľahko, mali sme na jej kompletné spracovanie len 3 mesiace, no som nesmierne rád, že to autor knihy Mgr. Róbert Hriž zvládol. Patrí mu obdiv a veľké POĎAKOVANIE od všetkých Kružlovčanov. (starosta obce mu odovzdal ďakovný list)


Poďakovanie patrí taktiež:

  • dvom poslancom PSK Petrovi PilipoviPhDr. Jánovi Vookovi, ktorí prispeli zo svojich poslaneckých možnosti a podporili tento projekt (starosta obce im odovzdal ďakovné listy),
  • Prešovskému samosprávnemu kraju,
  • deviatim sponzorom, ktorým prispeli na túto monografiu (Ing. Anton Sakalík – zástupca starostu obce Kružlová, Ján Hirčko – zakladateľ DUKLA DESTINATION, Ing. Jozef Ilečko – konateľ AGROSLUŽBY Svidník, Peter Petraník – P&P HOLZ, Mgr. Róbert Hajduk – MR elektronika Svidník, Ing. Miroslava Dvorščákovawww.oblecenieprekojencov.sk, Ing. Milan Ščerba - IRBIS SLOVAKIA, Miroslav Brudňák – Svidník, Vladislav Berežný – Píla BENX),
  • Klubu vojenskej histórie Beskydy – Mgr. Martin DrobňákPhDr. Radoslav Turik za komplexné a bezplatné spracovanie kapitoly „Obec Kružlová a prvá svetová vojna“
  • mnohým obyvateľom obce Kružlová za články, podklady, fotografie, údaje a iné,
  • Tlačiarni Svidnícka - Mgr. Slavkovi Haníkovi za promptný prístup a rýchle vytlačenie knihy a Róbertovi Udičovi za grafickú úpravu,
  • poslancom OZ Kružlová za podporu projektu.

Knihu do života uviedli v Kružlovej aj tak trochu netradične - pokrstili ju pšenicou bývalí starostovia, súčasní vedúci predstavitelia obce (Mária Kočanová, Ing. Anton Sakalík, Ing. Milan Miháľ a PhDr. Adrián Gužo) i pán Ján Fedorko „Dlho som uvažoval ako netradične pokrstiť našu monografiu a keďže v erbe našej obce je muž, ktorý oboma zdvihnutými rukami  pridržiava na hlave položený veľký zlatý obilný snop, voľba padla na pšenicu. Škoda, že sa akcie nezúčastnil ešte bývalý starosta pán Ján Harviš.“ Na danej akcií starosta obce i riaditeľka ZŠ Kružlová, spolu s niektorými učiteľkami, spoločne zagratulovali bývalému riaditeľovi ZŠ Jánovi Fedorkovi ku krásnemu dožitému životnému jubileu 80 rokov. Odovzdali mu kvety, rôzne dary i ďakovný list za výraznú pomoc pri rozvoji obce i ZŠ. Všetci prítomní mu následne zaspievali „Živite ľudije na blaho svita...“ Všetkých prítomných pozdravil a prihovoril sa i poslanec PSK za okres Svidník  PhDr. Ján Vook. V minulosti viac krát podporil obec Kružlová, má ku nej pozitívny vzťah a sľúbil jej napomáhať i v budúcnosti. Za to ho Kružlovčania ocenili veľkým potleskom.

V kultúrnom programe vystúpili deti z Materskej školy, žiaci Základnej školy a nakoniec otec duchovný Mgr. Miroslav Humeník, odprezentoval viaceré náboženské, ľudové, rusínske i ukrajinské piesne. Prítomným seniorom bolo podané občerstvenie, pohostenie a odovzdané vecné dary z obce. Postarali sa o to aj poslanci obecného zastupiteľstva.

Projekt finančne podporil Prešovský samosprávny kraj