baner
Nachádzaš sa tu:   Home ROKOVANIE STAROSTOV Z OZ DUKLA O TVORBE AKČNÉHO PLÁNU OKRESU, SOCIÁLNYCH PODNIKOCH, KOREŇOVÝCH ČISTIČKÁCH A MAS
large small default
ROKOVANIE STAROSTOV Z OZ DUKLA O TVORBE AKČNÉHO PLÁNU OKRESU, SOCIÁLNYCH PODNIKOCH, KOREŇOVÝCH ČISTIČKÁCH A MAS PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Streda, 13 Júl 2016 14:29

ROKOVANIE STAROSTOV Z OZ DUKLA O TVORBE AKČNÉHO PLÁNU OKRESU, SOCIÁLNYCH PODNIKOCH, KOREŇOVÝCH ČISTIČKÁCH A MAS

Okres Svidník patrí medzi málo rozvinuté okresy s vysokou nezamestnanosťou, málo pracovnými príležitosťami a slabšou ekonomikou.  V obci Kružlová v penzióne Hradčany sa uskutočnilo

rokovanie starostov, ktoré zorganizovalo OZ Dukla s členom poradnej skupiny splnomocnenca vlády pre najmenej rozvinuté okresy Jurajom Zamkovským a s podpredsedom organizácie Priatelia zeme Branislavom Moňokom. Na stretnutí sa zúčastnilo i 30 starostov z okresu Svidník. Debatovalo sa o možnostiach ako môžu byť obce súčasťou tvorby akčného plánu, o vytvorení obecných sociálnych podnikoch, o kompostovaní, biodpadoch, odpadových hospodároch, koreňových čističkách, či ako ďalej s MAS.  „Najviac ma zaujala myšlienka výstavby koreňovej čističky a viem si predstaviť, že pre časť obce by sme takto zrealizovali jej výstavbu. Cez akčný plán sme požiadali o financie na vytvorenie obecného sociálny podniku, ktorý by takú koreňovú čističku pod dohľadom odborne spôsobilej osoby vybudoval a zamestnali by sme i niekoľkých nezamestnaných cez nejaký projekt ÚPSVaR“ oznámil výsledky rokovania predseda OZ DUKLA a starosta obce Kružlová PhDr. Adrián Gužo. „Možno aj my by sme mali záujem o vybudovanie koreňovej čističky cez obecný sociálny podnik, len by sme potrebovali, aby sa nejaký odborník prišiel pozrieť k nám do obce a odborne by zhodnotil či je naša obec vhodná na výstavbu takéhoto druhu čističky.“ dodala Ing. Helena Madzinová starostka obce Cernina.