baner
Nachádzaš sa tu:   Home "Údolie smrti - zem vojnových hrdinov"
large small default
"Údolie smrti - zem vojnových hrdinov" PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Pondelok, 15 Apríl 2019 08:18

"Údolie smrti - zem vojnových hrdinov"

Dňa 11. apríla 2019 sa v obci Havranec konal jednodňový workshop, ktorý bol vyvrcholením mikroprojektu: Údolie smrti - zem vojnových hrdinov"  financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
Workshop sa uskutočnil za účelom prezentácie možností cezhraničnej spolupráce a podpory rozvoja programov a produktov cestového ruchu so špecifickou tématikou prihraničných regiónov. Prebiehal za účasti slovenského a poľského partnera, združení a organizácii, ktoré sa zameriavajú na rozvoj, podporu a propagáciu tohto kultúrneho a prírodného dedičstva. V rámci mikroprojektu boli vybudované 2 altánky. Jeden v obci Havranec a druhý v obci Kružlová. Tieto altánky už teraz slúžia ako spoločenská a  oddychová zóna nielen pre turistov, ale aj ľudí zo širokého okolia. V rámci mikroprojektu bol taktiež  vybudovaný nadpis: "Údolie smrti". Týmto nadpisom sme si uctili pamiatku všetkých padlých vojakov a  pripomenuli si  ťažké straty a urputné  boje počas 2. sv. vojny.  Zároveň sa svojou veľkosťou stal dominantou  Údolia smrti a čoskoro bude zapísaný v knihe rekordov ako najväčší nadpis na Slovensku.  Ďalšou dôležitou aktivitou bolo osadenie informačných tabúľ v každej obci mikroregiónu obsahujúce informácie o najvýznamnejších osobnostiach pôsobiacich na danom území vo vojnových časoch, ktorí zohrali svoju historickú úlohu v oslobodzovaní územia počas 2. sv. vojny. Informačný leták s mapou, vyhotovený v slovenskej a poľskej verzii  rámci tohto mikroprojektu informuje o historických a kultúrnych pamiatkach v 9-tich obciach mikroregionu Údolia smrti. Na záver by sme radi poďakovali všetkým, ktorí sa tak podieľali na tomto projekte - parterovi projektu Gmina Dukla, spoločnosti CONSORTIO SILVE, s.r.o., spoločnosti Rokus s.r.o., pánovi Matejovi Hajdukovi, projektovej manažérke projektu PhDr. Alene Novákovej  a veľká vďaka patrí PaedDr. Jozefovi Rodákovi, dlhoročnému riaditeľovi vojenského múzea vo Svidníku.