Výstava drobnochovateľov v Kružlovej

 

            V dňoch 31. 08. – 01. 09. 2008 sa konala 6. miestna chovateľská výstava ZO SZCH Kružlová v areáli ZŠ. Návštevníci mohli na tejto výstave vidieť jednotlivé druhy čistokrvných zvierat rôznych plemien. Chovatelia tak predviedli divákom  výsledky svojej  práce. Vystavované boli králiky, hydina a hrdličky od chovetaľov z okresov Svidník, Stropkov a Bardejov. Výstavný výbor chce poďakovať všetkým chovateľom za účasť a tiež sponzorom za finančné príspevky a dary, bez ktorých by sa takáto výstava nemohla uskutočniť. Konkrétne osobitná vďaka patrí Obecnému úradu Kružlová a starostovi obce Bc. Adriánovi Gužovi a Anne Žakovej, Poľnohospodárska farma Ladomirová. Spestrením celej akcie bola aj možnosť zakúpiť si na mieste rôzne druhy králikov alebo zapojiť sa do tomboly, kde hlavnou cenou bol živý králik. Na záver boli chovatelia ocenení čestnou cenou v odboroch:

 

Králik - Novozélandský biely – chovateľ Vincent Surmík, Beloveža – 96b.

Králik –Viedenský modrý – choveteľ Marek Šíma, Stropkov – 95,5b.  

Králik - Belgický obor albín – chovateľ Ján Labun, Svidník – 95 b.

Králik - Belgický obor divoký – chovateľ David Jacák, Matovce – 95b.

Králik - Nemecký obrovitý strakoš – chovateľ Ján Maxim, Hrabovec – 95b.

Králik –Viedenský divoký – choveteľ Ján Šíma st., Stropkov – 95b.

Hydina – Kačica pižmová - chovateľ Vladimír Vojtíšek, Kružlová – 95 b.

Hydina – Vlaška Jarabičia - chovateľ Peter Štapinský, Brezov – 95 b.

Hydina – zakrslá Wyandotka tmavo vlnitá - chovateľ Rastislav Adamiščin, Bardejov – 93,5b.

Hydina – Zbilefeldka rodfordka - chovateľ Ján Jevčák, Kurimka – 93,5b.

 

Viac fotiek na www.kruzlova.sk.