Otvorenie fitnes v Kružlovej

 

Prvý aprílový deň otvárali nové fitnes v priestoroch budovy OcÚ Kružlová. Pásku prestrihával osobne viacnásobný majster Slovenska, Európy a sveta v silovom trojboji  Michal  Berežňak a starosta obce Kružlová Bc. Adrián Gužo. Otvorenia fitnes sa zúčastnil aj poslanec VÚC Ing. Michal Gondek, poslanec mesta Svidník Mgr. Kamil Beňko, starostka obce Svidnička Anna Paňková, či riaditeľky tunajších ZŠ a MŠ - Mgr. Helena Bojkasová a  Anna Humeníková a iní. Rekonštrukcia týchto priestorov bola financovaná z Ministerstva financií SR sumou 100 000 Sk (3 319,39 €) a určitou %-nou časťou musela prispieť aj samotná obec. „Otvorenie fitnes je len prvou etapou. Tak do dvoch mesiacov chceme otvoriť ešte v susednej miestnosti, ktorá je tiež zrekonštruovaná z projektu, dve múzeá, aké – to sa nechajte prekvapiť“ zahmlieval starosta. Tým, že skoro všetky posilňovacie zariadenia venovali darom pre fitnes dvaja obyvatelia obce sa ušetrili nemalé finančné prostriedky. „Rekonštrukčné práce v miestnostiach zabezpečovala firma GAS Svidník, nemalou mierou napomohli aj svojpomocne dobrovoľníci z obce, týmto im aj touto formou chcem poďakovať. Na našej webovej stránke sú fotografie celej rekonštrukcie, tak si to môžete porovnať ako tie priestory vyzerali vtedy a teraz“ dodal starosta na záver. www.kruzlova.sk/Aktuálne

DSC08537.JPGDSC08538.JPGDSC08539.JPGDSC08540.JPG

234420420427424542204204242042