MIESTNOSŤ VOJNOVÝCH SPOMIENOK

V KRUŽLOVEJ

V Kružlovej otvárali pri príležitosti 65. výročia oslobodenia obce  Miestnosť vojnových spomienok. Na začiatku odzneli verše básne, ktorú pri tejto príležitosti napísal Jožko Andraš – občan z obce. Po jej odznení povedal príhovor starosta obce Kružlová Adrián Gužo. V ňom priblížil informácie o jednotlivých etapách prác v Údolí smrti (zreštaurovanie pamätnej tabule, osadenie a posvätenie kríža a pamätnej tabule). Predniesol informácie a prácach na tejto miestnosti. Pri tejto príležitosti odovzdal ďakovné listy Slavomírovi Feciskaninovi Petrovi Čobirkovi, ktorí odviedli najviac práce na danej miestnosti. Taktiež vďaka patrí riaditeľovi VHU Miloslavovi Čaplovičovi a riaditeľovi vojenského múzea Svidník Adriánovi Lattovi za zapožičanie vojenských vecí. Pásku na danej miestnosti slávnostne prestrihával poslanec NR SR Mikuláš Krajkovič spolu so starostom obce. Na otvorení sa zúčastnili viaceré známe tváre ako napr. poslanec PSK Ján Holodňák, starostovia/tky z okolitých obcí a iní. Históriu bojov v Údolí smrti občanom pripomenul p. Rodák, bývalý riaditeľ vojenského múzea. Viac fotiek je na www.kruzlova.sk/Aktuálne .      

DOLINA SMERTI OŽYLA...

Prírodné múzeum

V našim chotári máme

Turiste tu choďat

Otázky dostávame

 

Že čom dajake malé

I v seli nemáme

Čom sered sela tank

Dajakyj nedame

 

A tak starosta, poslanci

Holovy dokopy dali

Že exponaty dajaky

By ša nazberali

 

Što ša bišiduvalo

Skutočnosťou ša stalo

Veľo exponativ

Už ša nazberalo

 

Pridte posmotrity

Jak ša vydarilo

Može ša Vám bude

Muzeum pačilo

 

Pri vchodi do doliny

Krest sme postavily

Podľa zvyku jaky sut

Sme ho vyšvetily

 

Kľaknyj pered nim na kolina

Zdojmyj z holovy čapku

Minutom ticha vzdaj

Padlym na pamiatku

 

A tot kotryj virit

Naj ša pomodlit Bohu

Tu nejeden stratil

Ruku abo nohu

 

Tota dolina pered tobom

Krevom pokropena

Tu nejedna mina

Byla položena

 

Misto pluhiv tanky

Pole nám orali

Minto zerna do zemli

Čerepiny šali

 

Vitaj v dolini smerti

Vžyj ša do toho boja

Posmoť kanony tanky

Što stojat dookola

 

Na športovo-kultúrnim dni

Ľude ša stričajut

Na vyročia i rekonštrukciu

Tych bojiv pozerajut