V Kružlovej upratovali pri príležitosti Dňa zeme

Pri príležitosti DŇA ZEME spustilo opäť aj tohto roku Ministerstvo životného prostredia SR akciu pod názvom „VYČISTME SI SLOVENSKO“. Obyvatelia obce upratovali od odpadkov celú Kružlovú, pri cestách, priekopách, vyhrabala sa suchá tráva i lístie pri OcÚ, dome smútku, pravoslávnom chráme, pozbierali sa popadané konáre a iné. „Podarilo sa nám pozbierať niekoľko vriec odpadkov. Po roztopení snehu je to každoročný problém.  Aj touto cestou by som chcel apelovať na všetkých našich obyvateľov, deti i mládež, že odpadky patria do košov a nie na zem“ – dodal na záver starosta obce.