Predsilvestrovský rusínsky ples v Kružlovej

 

 

      V sobotu 12. januára sa v obci Kružlová plesalo. V jedálni ZŠ sa tak, ako aj v minulom roku, aj tohto uskutočnil predsilvestrovský rusínsky ples. Po úvodnom privítaní všetkých hostí ples otvoril starosta obce Adrián GUŽO slávnostným valčíkom. Do rytmu vyhrávala skupina Fecúš a spol. . Po večeri vystúpil tanečný súbor Svitan, ktorý predviedol tance, ako valčík, tango, polku, vals, džajf, cigánsky a ukrajinský národný. Nasledovala zábava, ktorú prerušila až TOMBOLA. Prvé miesto 18 kg živé prasiatko si odniesla pani D. Motyková. Vďaka štedrým sponzorom si každý zúčastnený odniesol nejakú cenu. „Chcel by som touto cestou POĎAKOVAŤ všetkým sponzorom, všetkým tým, čo pomáhali pri príprave plesu, kuchárkam, hudobníkom i Svitanu.“ Zábava potom pokračovala až do neskorých ranných hodín. Dovidenia zase o rok.