V obci Kružlová rekonštruujú pravoslávny chrám

 

V obci Kružlová sa pristúpilo k rekonštrukcií pravoslávneho chrámu. Bola podpísaná „Zmluva o dielo na opravu fasády pravoslávneho chrámu Kružlová“. Objednávateľom je pravoslávna cirkevná obec a zhotoviteľom firma GAS-MG, spol. s.r.o. Svidník. Začiatok rekonštrukcie bol 1. júna 2008 a ukončenie 31. augusta 2008. Finančne prispela na stavbu Cirkevná obec Kružlová, Obecný úrad Kružlová, občania obce, veriaci, rodáci, rómsky spoluobčania, súkromný podnikatelia, rodina Žáková i ostatní darcovia. Keďže zbierka  stále trvá, všetci, ktorí sú ochotní podporiť rekonštrukciu pravoslávneho chrámu v Kružlovej, tak môžu urobiť prostredníctvom č. ú. 0621219750/0900. Ako doplňujúci údaj, ak si to želáte, napíšte svoje meno a priezvisko, prípadne firmu. VOPRED VÁM ĎAKUJEME !!! Viac fotografií na www.kruzlova.sk