P O Ď A K O V A N I E

 

Dňa 27. XI. 1944 bola oslobodená

naša obec KRUŽLOVÁ.

V roku 2008 si pripomíname

64 výročie oslobodenia.

ĎAKUJEME !!!