Súťaž o najkrajší dvor v obci Kružlová

 

 

Uplynulú nedeľu poslanci obce Kružlová vyhodnocovali súťaž o najkrajší dvor. Za nádherného počasia vybrali z viacerých favoritov tri najkrajšie dvory. To, že súťaž ľudí zaujala bolo vidno hneď. Krásne vykosené trávniky, orezané stromčeky a kríky, vysadené kvety všelijakých pestrých farieb, kvetináče od výmyslu sveta, atď. Napokon poslanci rozhodli, že najkrajší dvor, nie iba v súčasnosti, ale po celý rok, má rodina Viktora Žumára č. d. 42. Na druhom mieste skončil dvor rodiny Jána Slivoviča č. d. 24 a na treťom mieste skončil dvor Zdeny Fečíkovej č. d. 44. Vecné ceny výhercom odovzdal starosta obce Kružlová Bc. Adrián GUŽO. Odmenení si odniesli tuje, kvety, ozdobné kamene, náradie, rukavice, hlinu, mulčovaciu kôru a iné záhradkárske veci.