Oslava mesiaca úcty k starším aj v Kružlovej

„...buďte ešte dlhé roky medzi nami šťastní! V pokoji užívajte život v kruhu svojich najbližších. Nech je Vaša jeseň života pokojná a slnečná. Nech sú dni Vášho zrelého veku prepletené vďačnosťou nás všetkých...“ - takými slovami končil príhovor starosta obce Kružlová Bc. Adrián Gužo, poslednú októbrovú nedeľu, pri príležitosti oslavy Mesiaca úcty k starším.  V kultúrnom programe vystúpili a zaspievali  žiaci materskej školy Kružlová pod vedením riaditeľky školy Anny Humeníkovej a učiteľky Anny Tkáčovej, žiaci základnej školy Kružlová  pod vedením učiteľky Mgr. Jany Fecúšovej. Na záver vystúpila malá nádejná speváčka Marianka Vasilenková, ktorá bola strieborným slávikom Slovenska za rok 2006 a zlatým slávikom Slovenska za rok 2007. Na akordeóne ju sprevádzal Vladislav Sluk. Po vystúpení si dôchodcovia pochutnali na chlebíkoch, zákuskoch, káve a všetkým boli rozdané vecné darčeky. Viac fotiek na  www.kruzlova.sk

PA250012PA260020PA260030PA260034PA260038PA260039PA260041PA260042PA260043PA260045PA260046PA260053PA260054PA260055PA260056PA260059PA260060PA260062PA260064PA260065PA260066PA260067PA260068PA260069PA260071