Asfaltovanie výtlkov a dier po obecných komunikáciách