SOBÁŠNA  MIESTNOSŤ

 

-         sobášna miestnosť v Kružlovej patrí medzi najkrajšie 

        v okrese Svidník

 

-         na stenách visia 4 veľké obrazy od maliara

    Nikolaja FEĎKOVIČA z roku 1981

 

-         sobášne dni sú štvrtok a sobota

 

-         za sobášiacich boli určení:

                         

                     Bc. Adrián GUŽO        – starosta

                    Ing. Anton   SAKALÍK – zástupca starostu

                            Ján       SIVÁK       -  poslanec

 

-         pri sobášoch hrá mladomanželom na klávesoch svadobné piesne Mgr. Jana Fecúšová

 

-         od roku 2007 sa za obec namiesto kytice odovzdáva ako darček kuchárska kniha

 

 

P1010822P1010823image014