R O Z H L A S

 

-         obec Kružlová, ako aj mnohé iné obce na Slovensku, má svoj vlastný obecný rozhlas

 

-         v roku 2006 prešiel rekonštrukciou, keď bolo vymenených 14 ks nefunkčných vonkajších reproduktorov a asi 400 m káblov

 

 

-         využíva sa najmä pri vyhlasovaní rôznych informácií, oznámení a upozornení pre občanov

 

-         taktiež, keď do obce príde nejaký súkromný podnikateľ predávať svoje výrobky alebo tovary

(poplatok 7€.)

 

-         od r. 2007 sa zaviedlo hranie na želanie pri rôznych 

príležitostiach ako sú narodeniny, meniny, výročia, promócie, atď   (poplatok 4€.) 

 

P1010003P1010002

P1010004