KÁBLOVÁ TELEVÍZIA

 

 

 

      V obci Kružlová bola káblová televízia spustená v roku 2001.

 

Obsahovala len niekoľko programov, ktoré boli postupne

 

dopĺňané.

 

 

      V súčasnosti má obec do 30 programov, slovenských, českých,

 

poľských, nemeckých a iných.  Poplatok je 4€ na mesiac.

 

Napojených je na ňu okolo 75 % domácnosti.

 

  

     Obec má aj vlastný infokanál, na ktorom sú priebežne

 

dopĺňané informácie o konaní bohoslužieb, vývoze odpadu, rôzne

 

oznámenia, upozornenia, jubilanti, odchody autobusov, oznam o

 

čase a dátume, vtipy, údaje o telefónnych číslach na dôležité

 

inštitúcie a iné.