AKTIVAČNÉ PRÁCE

 

 

- obci Kružlová pracuje v súčasnosti 110 obyvateľov na aktivačných

  prácach

- 40 % z toho je žien, 60 % mužov

- aktivačné práce u nás začali 10. 3. 2004 a trvajú dodnes

- riadia ich 4 organizátori AP

- náplň práce: - úprava a údržba verejných priestranstiev

                       - úprava lesných porastov

                       - likvidácia tuhého odpadu

                       - rekonštrukčné práce na KSB

                       - pomocné administratívne práce