Významní hostia
Napísal ADMIN   

Známe osobnosti, ktorí doteraz navštívili našu obec Kružlová:

Komajota - moderná hudobná skupina

Ján Golian - poslanec NR SR

Stanislav Janiš - poslanec NR SR

Ondrej Matej - poslanec NR SR

Araňa z Jarovníc

Kúzelník Maers

Mgr. Bibiána Obrimčáková - štátna tajomníčka MŠ SR

Stanislav Jurikovič - hovorca a poradca ministra MDPT SR 

Jožko Jožka - ľudový rozprávač

Mgr. Ján Rubis - primátor mesta Giraltovce 

JUDr. Pavel Hagyari - primátor mesta Prešov

Bc. Mikuláš Krajkovič – poslanec NR SR

Mgr. Jaroslav Ivančo – poslanec NR SR

Ing. Milan Cocuľa – prednosta OÚ Svidník a poslanec PSK

Ing. Michal Gondek – poslanec PSK

Ing. Ján Holodňák – poslanec PSK

Bc. Ján Vook – riaditeľ CVČ Giraltovce

Robo Mikla – spevák a moderátor

Katka Koščová – speváčka a víťazka Superstar I.

Robo Papp – spevák

Ščamba – hudobno zábavná ľudová skupina

Divadlo Alexandra Duchnoviča z Prešova

Mária Mačošková – speváčka ľudových piesni

Anna Poráčová - speváčka ľudových piesni

Mikuláš a Natália Petrašovskí - speváci ľudových piesni

Pavel Bogdan – podpredseda Zväzu Rusínov a Ukrajincov Slovenska

Mgr. Elena Lacková – rómska spisovateľka  

Statis Prusalis - líder skupiny Atény