Archív
Napísal ADMIN   
 Deň matiek
Divadlo 2011
PASCHA 2011
V Údolí smrti sa upratovalo
Požiar v Údolí smrti
Čitateľský maratón
 Oprava strechy na ZŠ v KRUŽLOVEJ
Tak pekný slnečný deň je škoda nevyužiť
V. Rusínsky ples v obci Kružlová
Obecné noviny KRUŽLOVČAN VIII. 1 , 2, 3 , 4 ,5 , 6 ,
  
Mikuláš v MS 2010
Rekonštrukcia sály a volebnej miestnosti v KSB
Sociálni pracovníci robili akciu pre deti
 Spomíname....
Nové kryty na radiátory v MŠ 
Mesiac úcty k starším 2010
 Plynofikácia cirkvi v Kružlovej
Obnovenie informačných tabúľ
Rekonštrukcia bojov v Údolí smrti fotodokumentácia
Rekonštrukcia bojov v Údolí smrti na markíze..
V Údolí smrti obnovili a zmodernizovali okolie
 
 Rekonštrukcia WC aj v MŠ Kružlová

 Zájazd do Maďarska (Sarospatak)

Športový deň ,,Aby Údolie smrti ožilo 2010"

Plte a Rafty 2010

  Predseda združenia Údolie smrti rokoval na Ukrajine.

Obecné noviny KRUŽLOVČAN VII. 1, 2, 3, 4

Rokovanie v Poľsku s predstaviteľom Gminy Krempna

Otvorenie viacúčelového ihriska v Kružlovej

Divadelné predstavenie v Kružlovej

Deň matiek

?istenie a bagrovanie potoka - II.Etapa

Stavanie Mája 2010

Gigantická vŕba

Kamerový systém v Kružlovej

Pascha 2010

Volejbalový turnaj o pohár starostu obce Kružlová

Karneval ZŠ a MŠ v Kružlovej 2010

Rekonštrukcia WC v ZŠ Kružlovej

IV. Rusínsky silvestrovský ples v Kružlovej 2010

KRUŽLOVČAN VI. 1str. 2str. 3str. 4str. 5str. 6str.

Darovanie krvi - 13.01.2010

Mikuláš v ZŠ a MŠ 2009

 Čistenie a bagrovanie potoka

Výstavba multifunkčného ihriska 

Miestnosť vojnových spomienok v Kružlovej

Mesiac úcty k starším 2009

Posväcovanie kríža a tabule v Údolí smrti

Práce vo vojenskom múzeu 

 Pani Tekvicová z Údolia smrti
AquaCity Poprad 2009

Nový kríž v Údolí smrti

Nová smerová tabuľa do obce

Výstava drobnochovateľov v Kružlovej 2009

Prípravy na školský rok 2009/2010 v Kružlovej

´´Aby udolie smrti ožilo 2009´´

Rekonštrukcia telocvične  

Stretnutie zo ZŠ Kružlová po 40 rokoch

Zájazd do Aquaparku v Maďarsku 2009

Súťaž o najkrajší dvor 2009 v obci Kružlová 

Obecné noviny KRUŽLOVČAN V.  1, 2, 3, 4,

Relly Kružlová 2009 

Pálenie ,,Sobitky" pri rozhliadni na vrchu Rohuľa.
 
Darovanie krvi  
 
Voľby do EP 2009
 
MDD 2009 kvíz o obci II.
 
Divadelné predstavenie v Kružlovej pri píležitosti Dňa matiek
 
Postavenie 1. Máj
 
Maľovanie hviezd na tanky
 
Rekonštrukcia kuchyne v KSB
 
Svätenie košíkov - PASCHA 2009

Prepojenie vodovodných trás

Otvorenie fitness centra v Kružlovej

Kužlovčania boli darovať krv

Voľby prezidenta SR 2009 - 2.kolo

Rekonštrukcia miestnosti OcÚ na fitnescentrum a 2 múzeá

Volejbalový turnaj 2009

Karneval v ZŠ. a v MŠ v Kružlovej 2009

III.Rusínsky silvestrovký ples v KRUŽLOVEJ

Rekonštrukcia jedálne v ZŠ

KRUŽLOVČAN IV. 1 ,2 ,3 ,4 ,

 Nové športové ihrisko

Oslobodenie obce

 SPOMÍNAME - Dušičky 2008

 Výmena strechy na fare

 Cvičenie samritánov v KRUŽLOVEJ 2008

 Mesiac úcty k strarším 2008

 Rekonštrukcia tankov - pomaľovanie

 Rekonštrukcia bojov v Údolí smrti  kataster obce KRUŽLOVÁ  dňa 4.10.2008

 Zájazd do Sarospataku (Maďarsko) na termálne kúpalisko
 
 Výstava drobnochovateľov v Kružlovej  
 
 Športový deň 2008 vyhodnotenie

 Kružlovčania v Pieninách

 Prietrž mračien v obci - 3.8.2008

 Asfaltovanie výtlkov a dier po obecných komunikaciách

 Rekonštrukcia pravoslávného chramu

 Zraz turistov Rohuľa 2008  

Sú?až o najkrajší dvor

 Kvíz o obci Kružlová 

 Deň detí 2008 

 Divadelné predstavenie v Kružlovej 2008 

 Relly Kružlová 2008

 Rekonštrukcia WC v sále KSB  

 Predsilvestrovký rusínsky ples v Kružlovej  

 DEŇ DETI 2007

 Oslava pri príležitosti mesiaca úcty k starším

 Úpravy v Dome smútku

 Oprava plota pri ZŠ - vo výstavbe

 Rodák z USA v Kružlovej  Native from USA in KRUZLOVA

 Výstava drobnochovateľov v Kružlovej 

 Otvorenie detského ihriska 

  Športový deň 5.8.2007

 SÁROSPATAK -  zájazd na termálne kúpalisko (11.8.2007)

 Osadzovanie erbov a tabuľ v obci 

 Oprava plota pri OcÚ - Kružlová

 Osadenie informačnej tabule - ÚDOLIE SMRTI

  POVODEŇ 2007   VIDEO

 RELLY KRUŽLOVÁ

 NEZABUŤ SVOJU KOLYSKU