Spoločenská kronika od r.2007
Napísal ADMIN   

Pribudli k nám...

Spoločnou cestou života sa rozhodli kráčať..

Navždy nás opustili...