Aktuálne
Napísal ADMIN   
Požiarnická súťaž 2012
Otvorenie horolezeckej steny 2012
Deň deti 2012
 Otvorenie horolezeckej steny
ťaž hasičských družstiev
Divadlo Alexandra Duchnoviča z Prešova predstavenie "HAVAJ" 
Deň matiek 2012
Pascha 2012
Návšteva úradu vlády 2012
Projekt Horolezecká stena
Rekonštrukcia KSB a Kuchyne 
Deň zeme
Občanská iniciatíva z rokovania s premiérkou vlády SR
Hornošarišská konferencia - KRUŽLOVÁ 2012 
VI. Rusínsky silvestrovský ples v Kružlovej
Mikuláš v MS Kružlová
Európsky týžden boja proti drogám 
Potravinová pomoc
Dušičky 2011
Šarkaniáda v Kružlovej
 Reštaurácia ikonostastu v pravoslávnom chráme v Kružlová
Mesiac úcty k starším 2011
Premiestnenie bocianieho hniezda z OcÚ
Rekonštrukcia chodby ZŠ Kružlová
Nové informačné tabule mikroregiónu
Starosta na návšteve EP v Štrasburgu
 V Údolí smrti bez elektriny
Športový deň 2011
Rekonštrukcia stropu a strechy na OÚ Kružlová
Protipovodňové práce
Výmena okien a dverí na budove MŠ aŠK v obci Kružlová
Starosta obhajoval projekt v Bratislave
Zájazd do Sárospataku 2011
Podpisanie partnerskej zmluvy medzi obcami Kružlová a Kružlov
Rekonštrukcia strechy a stropu v KSB
Protipovodňové práce 2011
Zrezanie nebezpečného stromu
 Kružlovžčania v Oswienčime
Výstup na Rohuľu 2011
Volejbalový turnaj 2011
MDD Kružlová 2011

STARŠIE AKCIE NÁJDETE TU.