Tlačivá na stiahnutie
Napísal ADMIN   

Žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelavanie

 Potvrdenie súhlasu s prihlasením občana na pobyt

 Daň z nehnutelnosti  rok 2009

 Platobný výmer TKO/2009

Dohoda o vykonaní práce

Dohoda o hmotnej zodpovednosti

Žiadosť o odpis registra trestov

 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi  

Rodičovský príspevok  

Výkaz o odprac. hodinách osobného asistenta

Dohoda o vykonaní práce

Žiadost o vydanie osobitného oznamenia vozidla

Potrvdenie na prispevok na bývanie

Oznámenie o zmene trvalého pobytu

Potvrdenie o pobyte

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt