OCU zastupiteľstvo
Napísal ADMIN   

Poslanci obce KRUŽLOVÁ

Meno a priezvisko:

Ing.Antón SAKALÍK

Funkcia:poslanec, zástupca starostu, predseda obecnej rady
Dátum narodenia:31.7.1948
Rodinný stav:ženatý, 2 deti
Profesia:geodet
  
Meno a priezvisko:

Vladimír KO?AN

Funkcia:poslanec, člen obecnej rady, člen komisie pre verejný poriadok
Dátum narodenia:17.7.1955
Rodinný stav:ženatý, 2 deti
Profesia:živnostník
  
Meno a priezvisko:

Pavel MAŠŠA 

Funkcia:poslanec, člen obecnej rady, člen komisie pre kultúru, mládež a šport
Dátum narodenia:26.3.1945
Rodinný stav:ženatý, 3 deti
Profesia:robotník
  
Meno a priezvisko:

Bc.Róbert HAJDUK  

Funkcia:poslanec, predseda komisie pre kultúru, mládež a šport
Dátum narodenia:30.8.1974
Rodinný stav:ženatý, 2 deti
Profesia:informatik
  
Meno a priezvisko:

Róbert Sivák

Funkcia:poslanec, člen komisie pre verejný poriadok
Dátum narodenia:08.05.1981
Rodinný stav:ženatý, 4 deti
Profesia:robotník
  
Meno a priezvisko:

Jozef ŽUMÁR

Funkcia:poslanec, člen komisie pre verejný poriadok
Dátum narodenia:26.4.1969
Rodinný stav:ženatý, 2 deti
Profesia:robotník
  
Meno a priezvisko:

Mgr. Katarína FECISKANINOVÁ

Funkcia:poslankyňa, členka komisie pre kultúru, mládež a šport
Dátum narodenia:20.1.1987
Rodinný stav:slobodná, bezdetná
Profesia:ekonómka

 

Obecný Rómsky parlament
Meno a priezvisko:Jozef SIVÁK
Funkcia:predseda rómského parlamentu
Dátum narodenia:27.12.1960
Rodinný stav:ženatý, 4 deti
Meno a priezvisko:Peter GRUNDZA
Funkcia:člen rómského parlamentu
Dátum narodenia:27.8.1960
Rodinný stav:ženatý, 4 deti
Meno a priezvisko:Milan GRUNDZA
Funkcia:člen rómského parlamentu
Dátum narodenia:9.3.1958
Rodinný stav:rozvedený, 3 deti