Rekonštrukcia bojov v Údolí smrti kataster obce KRUŽLOVÁ