Výstava drobnochovateľov V Kružlovej

 

            V dňoch 29. – 30. 9. 2007 sa konala 5. miestna chovateľská výstava ZO SZCH Kružlová v areáli ZŠ. Návštevníci mohli na tejto výstave vidieť jednotlivé druhy čistokrvných zvierat rôznych plemien. Chovatelia tak predviedli divákom  výsledky svojej  práce. Vystavované boli králiky, hydina, holuby a morčatá. Výstavný výbor chce poďakovať všetkým chovateľom za účasť a tiež sponzorom za finančné príspevky a dary, bez ktorých by sa takáto výstava nemohla uskutočniť. Spestrením celej akcie bola aj možnosť zakúpiť si na mieste rôzne druhy králikov alebo zapojiť sa do tomboly. Na záver boli chovatelia ocenení čestnou cenou v odboroch:

 

Králik - Belgický obor albín – chovateľ Ján Labun, Svidník – 95 b.

Králik – Francúzsky baran – chovateľ Martin Černický, Matovce – 95 b.

Králik – Siamský modrý – chovateľ Jozef Černický, Matovce – 95 b.

Králik – Rex modrý – chovateľska Mária Vojtíšková, Kružlová – 95 b.

Hydina – zakrslá Wyandotka čierna – chovateľ Vladimír Vojtíšek, Kružlová – 95 b.

Hydina – zakrslá Bilefeldská – chovateľ Ján Jevčák, Kurimka – 94 b.

Holuby – Polský rus, červenošupinatý – chovateľ Marián Kočnár, Giraltovce – 95 b

Holuby – Prachenský kaník, modrý – chovateľ Vincent Malačina, Okrúhle – 95 b