Športový deň mikroregiónu (5.8.2007)

 

„Aby ÚDOLIE SMRTI ožilo“

 

VÝSLEDKY:

 

Stolný tenis: 1.Peter Dulák, 2. Vladimír Vasilenko, 3. Slavo Grega

Šach: 1. Slavomír Sakalík, 2. Ján Feciškanin, 3. Martin Feciskanin

Streľba zo vzduchovky: 1. Juraj Popík, 2. Slavomír Sakalík, 3. Róbert Timan

                                       Ženy: 1. MUDr. Timaníková

BONUS SÚBOJ – starosta A.GUŽO a poslanec J.IVANČO :  42-43 !!!! platím pivo ;-)

Hod bremenom: 1. Vasiľ Sivák ml, 2. Peter Dulák, 3. Milan Kočan

Futbal: 1. Nižná Písaná, 2. Svidnička, 3. Kružlová

Volejbal: 1. Kružlová-seniori, 2. Svidnička, 3. Kružlová–juniori

Orientačný beh: 1. Dominik Nebesny, 2. Richard Bujdoš, 3. Slavomír Sakalík

Jazda na býkovi: 1. Miloš Lábik, 2. Ján Žák, 3. Zdeno Sivák

                         Ženy: 1.Jana Feciškaninová, 2.Jana Čurilová, 3. Edita Harvišová

Preťahovanie lanom: 1. Robo-roma, 2. Suvák-Svidnička, 3. Timan-Kružlová

                                 Ženy: 1. Renáta-roma, 2. Svetlana – Kružlová

 

Víťazi dostali poháre a diplomy

Kultúrny program:  ŠČAMBA a KALINEC

DJ a moderátor: Jany VOOK

TOMBOLA: 1.miesto-zájazd do Maďarska pre 2 osoby

(vyhral Suvák zo Svidničky a daroval starostke obce Paňkovej)

 

 

 

                                                      Adrián  G U Ž O

                                                 starosta obce Kružlová

 

 

S P O N Z O R I :

Anna Žáková – Poľnohospodárska farma Kružlová

 

Hajduk Róbert – súkromný podnikateľ

 

Potraviny Sakalík

 

Elkvant Svidník

 

MATI – dovoz automobilov

 

B.O.D. Kružlová

 

Ivan Vančišin – súkromný podnikateľ

 

SKTLAČ Svidník

 

Slavomír Blanár – súkromný podnikateľ

 

ADAS – Hvozdová Adriana

 

ALFEMA, s.r.o. – Hydroizolácia