Mesiac úcty k starším v Kružlovej

 

      Aj v Kružlovej si poslednú októbrovú nedeľu uctili svojich starších spoluobčanov. Po  privítaní a slávnostnom príhovore starostu obce Adriána GUŽA nasledoval kultúrny program. V ňom vystúpili žiaci tunajšej materskej školy, základnej školy a nakoniec žiaci základnej umeleckej školy zo Svidníka. Nechýbali tančeky, hry na rôznych hudobných nástrojoch, prednes básni a spev.  Dôchodcom sa rozdali vecné darčeky, podávalo sa pohostenie a občerstvenie. So želaním, aby sme sa všetci takto stretli zase o rok sa občania rozišli domov.