Rekonštrukcia strechy a stropu na KSB

v obci Kružlová

            V Kružlovej rekonštruovali strechu i strop kultúrno-správnej budovy. „V marci roku 2011, keď sa začal topiť sneh,  sme objavili v sále veľkú málu vody. Napísali sme projekt na MF SR a opísali sme dopodrobna havarijnú situáciu aká u nás nastala, plus priložili podrobnú fotodokumentáciu. MF SR nám po preverení situácie pridelilo finančné prostriedky v sume 10 000€ ! Časť sumy sme museli spolufinancovať  z vlastných zdrojov“ vraví na úvod starosta obce Kružlová Mgr. Adrián Gužo. V súčasnosti je už v sále celkom nový zateplený sadrokartónový strop, kompletne je vymenená elektroinštalácia, svietidlá, maľba, strechy KSB a OcÚ sú nanovo vytmelované i pomaľované.  „Dňa 16.10.2011 sme máli v sále akciu pre dôchodcov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a som veľmi rád, že práve oni môžu ako prví vynovenú sálu obdivovať “ dodal na záver starosta obce Kružlová.