Mesiac úcty k starším v Kružlovej

„V živote človeka sú chvíle, keď začne uvažovať o svojom živote a hodnotiť svoju životnú cestu. Na tvári sa strieda úsmev so slzami. Veď boli radosti, boli aj smútky...“- takto začínal príhovor starosta obce Kružlová Mgr. Adrián Gužo v mesiaci október pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Po príhovore nasledoval spoločný prípitok a potom pódium patrilo už účinkujúcim. V kultúrnom programe vystúpili, zaspievali, zarecitovali a zatancovali  žiaci materskej školy pod vedením riaditeľky Anny Humeníkovej a učiteliek Alžbety Ivančovej a Martiny Kurečkovej. Žiaci základnej školy sa predviedli spevom, tancom, prednesom poézie i prózy, vystúpili ako hiphoperky či tanečníci, pod vedením učiteliek  Mgr. Tatiany Vasilenkovej Mgr. Aleny Feciskaninovej (Mičovej). Nakoniec sa predstavila rómska skupina z Kružlovej s niekoľkými piesňami. Po vystúpeniach si dôchodcovia pochutnali na pohostení, káve, čaji a všetkým boli rozdané vecné darčeky. Postarali sa o to poslanci obecného zastupiteľstva. Súčasťou akcie bola aj výstava „PLODY NAŠEJ JESENE“, kde si dôchodcovia mohli pozrieť tohtoročné vypestované ovocia a zeleniny obyvateľov obce Kružlová.