Starosta z Kružlovej obhajoval projekt protipovodňových opatrení u premiérky v Bratislave

Starosta obce Kružlová Adrián Gužo spolu s 19 starostami zo Slovenska bol na návšteve na Úrade vlády SR obhajovať projekt protipovodňových opatrení. Prijala ich premiérka SR Iveta Radičová, splnomocnenec vlády SR pre územnú samosprávu, integrovaný manažment povodí a krajiny Martin Kováč a výkonný manažér programu revitalizácie krajiny Michal Kravčík. Každý zo starostov mal priestor nezávisle okomentovať a priblížiť už vybudované opatrenia vo svojej obci. „V máji tohto roku bolo vybratých 200 obcí, jedna z nich aj naša. Prihlásených bolo 833 obci z celého Slovenska. Zamestnali sme 10 pracovníkov z radov dlhodobo nezamestnaných na obdobie 6 mesiacov, ktorí dané odrážky, priehradky, suché poldre i zasakávacie jamy stavajú. Časť prác vykonávame aj dodávateľsky. Doposiaľ máme projekt uskutočnený asi na 65-70%. Už vybudované zasakávacie  jamy sme stihli aj otestovať. Po letnej búrke sa nám krásne zaplnili vodou, zachytili ju a spomalili, zachytili kamene, štrk, bahno i konáre. Voda z nich pomaly odtekala asi tri dni.“ Po prijatí premiérkou nasledovala tlačová konferencia pre novinárov, kde starostovia odpovedali na ich otázky. „Bol by som nesmierne rád, keby sa v tomto projekte dalo pokračovať, no či sa na to nájdu v štáte financie sa uvidí v nasledujúcom období“ dodal záverom starosta obce.

1.jpgIMG-20110830-00054.jpgIMG-20110830-00055.jpg