Mikuláš v MŠ Kružlová

Ani tohto roku nezabudol Mikuláš na deti z obce Kružlová. Navštívil ich v Materskej škole a prišiel im rozdať darčeky. Deti sa veľmi potešili a na oplátku si pripravili pre neho i pre svojich rodičov bohatý program. Vystúpili s pesničkami i básničkami, ktoré ich naučili ich učiteľky. Potom si od Mikuláša prevzali mikulášske balíčky. Na deti nezabudol ani starosta obce Kružlová Mgr. Adrián Gužo a takisto im doniesol darčeky.