V obci Kružlová si uctili dôchodcov

„...ten čas tak rýchle letí... zas je tu október... mesiac október je charakteristický Úcte k starším..." - takto začínal príhovor starosta obce Kružlová Mgr. Adrián Gužo poslednú októbrovú nedeľu pri príležitosti oslavy Mesiaca úcty k starším. Po príhovore nasledovala krátka báseň a spoločný prípitok. V kultúrnom programe vystúpili, zaspievali, zarecitovali a zatancovali  žiaci materskej školy pod vedením riaditeľky Anny Humeníkovej a učiteliek Alžbety Ivančovej, Anny Tkáčovej a Martiny Kurečkovej. Žiaci základnej školy sa predviedli spevom, tancom, prednesom poézie i prózy, vystúpili ako mažoretky či rómsky tanečníci. Postarala sa o to riaditeľka Mgr. Olga Krištofová a učiteľky  Mgr. Jana Fecúšová a Mgr. Tatiana Vasilenková. Po vystúpení si dôchodcovia pochutnali na zákuskoch, káve alebo čaji a všetkým boli rozdané vecné darčeky a poukážky.

Na záver príhovoru odznela táto báseň, ktorú starosta obce venoval všetkým dôchodcom:

Chceme Vám venovať milé - skromné dary,
za veľké uznanie, nech sa Vám vždy darí.
Hoc vlas vám šedivie a zrak sa zakalí,
prijmite od nás tu najkrajšie pozdravy.
Prijmite básničku, až celá prevlhla
aj mne sa tískajú slzy tiež do hrdla.
Nech sa vám predĺži životná vaša púť,
želá Vám zo srdca, syn, dcéra, vnučka, vnuk.

A veľa elánu pri speve, pri tanci

praje

Obecný starosta a taktiež poslanci.

 

1.JPG2.JPG3.JPGSSL22203.JPGSSL22206.JPGSSL22208.JPGSSL22209.JPGSSL22213.JPGSSL22214.JPGSSL22215.JPGSSL22217.JPGSSL22220.JPGSSL22221.JPGSSL22222.JPGSSL22227.JPGSSL22229.JPGSSL22231.JPGSSL22236.JPGSSL22238.JPGSSL22240.JPGSSL22241.JPGSSL22242.JPGSSL22245.JPGSSL22246.JPGSSL22247.JPGSSL22249.JPGSSL22252.JPGSSL22254.JPG