Športovo-kultúrny deň v Kružlovej -

„Aby Údolie smrti ožilo 2010“

 

Obec Kružlová už tradične aj tohto roku pripravila športovo-kultúrny deň pre  obce z mikroregiónu Údolie smrti.

      Za letného počasia v nedeľu 15. 08. 2010 starosta obce Mgr. Adrián Gužo privítal všetkých, ktorí prišli podporiť myšlienku organizátorov a zapojili sa do súťažných športových disciplín. Svojou účasťou toto podujatie podporili poslanec PSK Ing. Ján Holodňák, starosta obce Kapišová Pavol Fek, riaditeľka ZŠ Kružlová Mgr. Olga Krištofová či vicemajster sveta a majster európy s silovom trojboji a tréner mládeže v CVC Giraltovce Michal Berežňák, ktorý bol zároveň rozhodcom v súťaži „Mŕtvy ťah“.   

Súťažilo sa vo volejbale, nohejbale, malom futbale, dáme, tenise, bedmintone, streľbe zo vzduchovky, hode bremenom, hode na basketbalový kôš či už v spomínanej siláckej disciplíne „Mŕtvy ťah“. Sprievodnou akciou boli súťaže pre deti v rámci MDD, ktoré sa presunuli z júna kvôli nepriaznivému počasiu. 

      Výsledky jednotlivých špotrových disciplín sú uvedené osobitne, no aj tento rok sa konal nesúťažný  BONUS SÚBOJ tento krát v streľbe zo vzduchovky. Medzi sebou súťažili p. Holodňák – poslanec PSK Prešov a p. Gužo – starosta Kružlovej. Tesne o jeden jediný bod mal lepšiu mušku starosta, keď rozstrel skončil 31:30!

Organizátorska obec myslela aj na kultúrny program, v ktorom sa predstavili ľudová i rómska hudobná skupina z Kružlovej a svoj spevácky talent predviedla aj Simonka Suváková zo Svidničky, ktorú na akordeóne sprevádzal Marián Cuprišin. Na tejto akcii bolo aj niekoľko výstav ako napr. drobnochovateľov, vojnových artefaktov, vyšívaných obrazov i obrusov Richelieu, rusínska tvorba a básne i ručne vyrábané sláčikové hudobné nástroje. Nedeľnajší deň spríjemnilo aj žrebovanie tomboly, kde si šťastní výhercovia rozdelili 48 cien. Rozdané boli ceny ako multifunkčné zariadenie HP, DVD prehrávač, žehlička, kulma, rôzne poukážky, živý zajac, 8 kg melón a mnoho ďalších.

Celé podujatie finančné i organizačne podporilia obec Kružlová, sponzori venovali ceny do tomboly a súťažiaci sa určitým poplatkom spolupodielali na financovaní celého dňa. „Som rád, že nám zase vyšlo pekné počasie. Organizácia nesklamala, môj tím ľudí čo majú záujem pomôcť pri organizovaní takej akcie fungoval znamenite! Za to im patrí veľké ĎAKUJEM! Jedno z čoho som prekvapený a sklamaný je nízky záujem ľudí z okolitých obcí o takúto akciu, takže o rok budú športovať pravdepodobne iba Kružlovčania“ dodal na záver starosta. Dané podujatie nahrávala STV a reportáž by mala byť vo vysielaní 26. 10. 2010.

Športový deň mikroregiónu (15. 08. 2010)

 

„Aby ÚDOLIE SMRTI ožilo 2010“

VÝSLEDKY:

 

Tenis: 1. Jaroslav Vasilenko, 2. Marek Slivovič, 3. Jaroslav Mašša

Malý futbal: 1. Wiper team, 2. Barny team, 3. Guľa team

Streľba zo vzduchovky: 1. Martin Motyka, 2. Matej Hajduk, 3. Adrián Gužo

BONUS: Ján Holodňák – poslanec PSK 30b, Adrián Gužo – starosta obce Kružlová 31b !!!

Dáma: 1. Matej Hajduk, 2. František Grundza, 3. Ján Feciskanin

Nohejbal: 1. Saky team, 2. Wiper team

Bedminton: 1. Martin Poláček, 2. Matej Hajduk, 3. Lukáš Čižmár

„Mŕtvy ťah“: 1. Milan Grundza, 2. Patrik Slivovič, 3. viacerí účastníci

Volejbal: 1. Kružlová A,  2. Kružlová B

Hod na basketbalový kôš: 1. Róbert Hajduk, 2. Ján Mašej, 3. Matej Hajduk

Hod bremenom: 1. Marián Sivák, 2. Michal Sivák, 3. Patrik Slivovič

MDD detí do 12r.: Skok z miesta – Radko Sivák

Skok cez švihadlo – Patrik Sivák

Skoky vo vreci – Stanko Jurko

Najkrajšia kresba – Kristínka Siváková

 

S P O N Z O R I 

športovo-kultúrného dňa  „Aby Údolie smrti ožilo 2010“:

 

Obec Kružlová – hlavný organizátor

Mgr. Adrián Gužo – starosta obce Kružlová

Ing. Anton Sakalík, súkromný podnikateľ, Kružlová

Róbert Hajduk, živnostník, Kružlová

RNDr. Jozef Žák, Poľnohospodárska farma, Kružlová

D Stav, Dušan Kuzma, Svidník

Ivan Vančišín, živnostník, Svidník

Marbis – Marek Biskup,  Svidník

Drogéria NIKA - Stará Ľubovňa

Martin Motyka, živnostník, Kružlová

Vladimír Kočan, súkromný podnikateľ, Kružlová

Slavomír Sakalík, živnostník, Svidník

AMAŠ – autodielňa, Jozef Maša, Svidník

Slavomír Feciskanin, živnostník, Kružlová

Maroš Žumár, Kružlová

ZOSZCH, Vladimír Vojtíšek, Kružlová