Rekonštrukcia WC aj v MŠ Kružlová

            V obci Kružlová ešte len nedávno zrekonštruovali WC v  Základnej škole a už to isté sa podarilo zrealizovať aj v Materskej škole !!! „Boli sme niekoľkokrát konfrontovaný Ústavom regionálneho zdravotníctva Svidník, že predchádzajúce WC nesplňali jednotlivé normy, tak aby sme predišli úplnému zatvoreniu MŠ museli sme počas letných prázdnin pristúpiť k ich rekonštrukcii. Je pravda, že sme to odiaľovali až do augusta, pretože sme mali napísaný projekt na Úrade vlády SR (úrad splnomocnenca pre rómske komunity) a nevedeli sme výsledok. Keďže, aj kvôli povodniam, sú finančné prostriedky na tento rok vyčerpané, museli sme na danú rekonštrukciu nájsť vlastné zdroje.“ vraví na úvod starosta obce Kružlová Mgr. Adrián Gužo. Súčasťou rekonštrukcie bolo aj rozšírenie počtu WC a umývadiel o 6, aby mohli zvýšiť kapacitu MŠ. „Doteraz sme mali v MŠ 20 detí. Tým, že sme dané zariadenie rozšírili a súčasne sa školský klub presunul do druhej budovy v ZŠ, vznikli nám ďalšie priestory. V súčasnosti po rekonštrukcii spĺňame kapacitu až 40 detí. V septembri sa nám nahlásilo 35. Cez ÚPSVaR Svidník sme prijali jednu kvalifikovanú učiteľku, ktorej mzdu nám refunduje štát a minimálne do konca roka nám, po dohode, s deťmi vypomôže aj bývalá učiteľka, ktorá od nás odišla do dôchodku.  Taktizujeme, lebo financií je fakt málo“ vysvetlil danú situáciu starosta. Dodajme, že danú rekonštrukciu vykonala tá istá firma, ktorá robila rekonštrukciu WC aj v Základnej škole a to D stav Svidník. V súčasnosti sú odovzdané do prevádzky a slúžia svojmu účelu.