Otvorenie viacúčelového ihriska v Kružlovej

 

Koncom mája otvárali nové viacúčelové ihrisko aj v obci Kružlová. Pásku prestrihávala štátna tajomníčka MŠ SR Mgr. Bibiána Obrimčáková  a starosta obce Kružlová Mgr. Adrián Gužo. Otvorenia viacúčelového ihriska sa zúčastnil aj poslanec NR SR Bc. Mikuláš Krajkovič, poslanec mesta Svidník Mgr. Kamil Beňko, starostovia okolitých obcí p. Bilasp. Sadiv či riaditeľka tunajšej ZŠ Mgr. Olga Krištofová a iní. Výstavbu ihriska podporil Úrad vlády SR sumou 39 732,70 € a určitou %-nou časťou prispela aj samotná obec. „Otvorenie ihriska prišlo akurát v správny čas, to je v jari, keď sa môže v prípade priaznivého počasia hneď naplno využívať. Som rád, že sa nám podarilo vyjednať ihrisko dá sa povedať v plnej výbave. Je vhodné na futbal, basketbal, volejbal, hokejbal, nohejbal, tenis a v zime za určitých podmienok i hokej. Je monitorované non stop kamerovým systémom, dookola celého ihriska sú 5m ochranné siete a vo večerných hodinách je možné športovať aj pod umelým osvetlením.“ odpovedal starosta obce. Dané ihrisko sa nachádza v areáli ZŠ Kružlová. Poďakovanie patrí v prvom rade p. Krajkovičovi, že nám dopomohol pri vybavovaní finančných prostriedkov na danú stavbu. Potom firmám, ktoré sa podieľali na výstavbe ihriska – Maro Sučany, GAS-Michal Gondek Svidník, Jozef Žák Ladomirová, Elektrotransport Cyril Dudáš Svidník, ale aj naším organizátorom a pracovníkom na AP - dodal starosta. Po občerstvení a krátko posedení si hostia pozreli ešte zrekonštruované a zmodernizované priestory a triedy ZŠ, obecné fitnes a izbu vojnových spomienok.