Predseda Združenia Mikroregiónu Údolie smrti

rokoval v Poľsku s hlavným predstaviteľom

Gminy Krempna

Koncom júna sa uskutočnilo rokovanie v Poľsku medzi predsedom Združenia Mikroregiónu Údolie smrti Mgr. Adriánom Gužom a hlavným predstaviteľom Gminy Krempna Kazimierzom Miśkowiczom. Cieľom tohto rokovania bola dohoda o budúcom partnerstve na projektoch, ktorých výzvy budú uverejnené v mesiaci august. Dané projekty budú zamerané na uskutočnenie niekoľkých kultúrno- spoločenských akcií ako na Slovensku tak aj v Poľsku. V blízkej dobe bude podpísaná rámcová zmluva medzi oboma stranami. „Som rád, že pán Miśkowicz nás prijal a vyslovil kladné stanovisko s našim zámerom. Projekt vypracujeme my a poľské strana bude ako partner. Na spoločensko-kultúrne akcie, ktoré sme robili doposiaľ sa využívali väčšinou vlastné zdroje, no na rok 2011 by sme radi využili aj zdroje EÚ“ dodal na záver Mgr. Adrián Gužo.

p1010151.jpgp1010152.jpgp1010153.jpgp1010154.jpg