Divadelné predstavenie v Kružlovej

 

 

V druhú májovú nedeľu sa v obci Kružlová hralo divadlo. Obec Kružlová v spolupráci divadlom Alexandra Duchnoviča z Prešova usporiadali rusínske divadelné predstavenie STOTISÍC. Na dané predstavenie obec v spolupráci s divadlom napísali projekt. „Peniaze na to divadelné predstavenie sme získali MK SR z programu Kultúra národnostných menšín - Živá kultúra nepodporilo“ - ozrejmil danú situáciu starosta obce Bc. Adrián Gužo.  

  Na predstavení sa zúčastnili obyvatelia obcí z celého mikroregiónu Údolie smrti. Hercom a kolektívu DAD po predstavení odovzdal starosta obce kvet a vyslovil im úprimné poďakovanie. „Som rád, že Ministerstvo kultúry nezabúda ani na obce z východoslovenského kraja a podporuje rozvoj kultúry aj u nás“ dodal záverom starosta obce.  Viac fotiek je na www.kruzlova.sk

 

123SSL20576SSL20577SSL20578SSL20579SSL20583SSL20585SSL20590SSL20591SSL20595SSL20596SSL20597