V Údolí smrti obnovili a zmodernizovali okolie

            V Údolí smrti obnovili a zmodernizovali okolie pri odpočívadle. „V minulom roku sme napísali projekt na danú obnovu okolia a boli sme úspešní. Z programu obnovy dediny na rok 2010 sme dostali ako Združenie mikroregiónu Údolie smrti dotáciu 6 300€ a časť financií spolufinancoval náš Mikroregión. Za tri týždne tam „vyrástol“ nový altánok, sú osadené nové lavičky, kôš, ohnisko, vysadili sme niekoľko okrasných vŕb a sčasti upravili okolie. Snažili sme sa využiť hlavne prírodné materiály. Ako neplánovaný detail sme urobili bezbariérový prístup do altánku. Som rád, že pracovníci urobili všetko pre to, aby sme to stihli sprístupniť do 2. 10. 2010, kedy boli u nás naplánované Rekonštrukcie bojov II. sv. vojny.“ Dané okolie je prístupné ako pre všetkých obyvateľov z Mikroregiónu, tak i pre ostatných ľudí a turistov. „Týmto vyzývam všetkých návštevníkov daného okolia, aby nám to tam nepoškodzovali a nezanechávali po sebe neporiadok“ - dodal na záver predseda mikroregiónu Údolie smrti Mgr. Adrián Gužo.

IMG00248-20100913-1459.jpg1.jpg2.jpg19092010423.jpg23092010481.jpg25092010489.jpg25092010490.jpg30092010498.jpg30092010499.jpg30092010500.jpg30092010502.jpg30092010503.jpg30092010504.jpg30092010505.jpg30092010507.jpg30092010509.jpg30092010511.jpg