Veľký športovo-kultúrny deň v Kružlovej -

„Aby Údolie smrti ožilo 2009“

 

Obec Kružlová v spolupráci s PSK už tradične aj tohto roku pripravila športovo-kultúrny deň pre 9 obcí z mikroregiónu Údolie smrti.

      Za nádherného počasia v nedeľu 16. 08. 2009 starosta obce Bc. Adrián Gužo privítal všetkých, ktorí prišli podporiť myšlienku organizátorov a zapojili sa do súťažných športových disciplín. Svojou účasťou toto podujatie podporili medzi inými aj poslanec NR SR Bc. Mikuláš Krajkovič, primátor mesta Svidník Ing. Michal Bartko, poslanec PSK Ing. Ján Holodňák, poslanec mesta Svidník Mgr. Kamil Beňko, riaditeľ CVČ Giraltovce Bc. Ján Vook či vicemajster sveta a majster európy s silovom trojboji Michal Berežňák, ktorý bol zároveň rozhodcom v súťaži o najsilnejšieho obyvateľa mikroregiónu.   

Súťažilo sa vo volejbale, malom futbale, dáme, bedmintone, streľbe zo vzduchovky či hode bremenom. Ako novinka sa súťažilo o najsilnejšieho obyvateľa  a najšikovnejšie dieťa z nášho mikroregiónu.  

      Výsledky jednotlivých špotrových disciplín sú uvedené osobitne, no aj tento rok sa konal nesúťažný  BONUS SÚBOJ tento krát v streľbe zo vzduchovky. Medzi sebou súťažili p. Krajkovič – poslanec NRSR, p. Bartko – primátor Svidníka, p. Gužo – starosta Kružlovej, p. Želizňák – hl. kontrolór Kružlovej. Sprehľadom zvíťazil so 41b z možných 50b p. Krajkovič !!! Celkovo zo všetkých strelcov skončil na peknom 2. mieste, keď mu prvé miesto ušlo iba o jeden bod !

Organizátorska obec myslela aj na kultúrny program, v ktorom sa predstavili Free band a seniorky zo Svidníka – Svidničanka. Svoj stánok mali na tejto akcii aj skauti , ktorí sa prezentovali svojou činnosťou a tvorbou. O zdravotný stav všetkých účastníkov sa postarala Asociácia samaritánov SR. Veľký záujem, najmä detí, vzbudzovali atrakcie – nafukovacia šmýkalka i trampolína. Nedeľnajší deň spríjemnilo aj žrebovanie tomboly, kde si šťastní výhercovia rozdelili 25 cien. Rozdané boli ceny ako DVD prehrávač, mobil, fén, kulma, 10 kg melón a mnoho ďalších.

Celé podujatie finančné podporili OcÚ Kružlová, PSK prispel na túto akciu sumou 600 €, sponzori, ale i súťažiaci, ktorí sa určitým poplatkom spolupodielali na financovaní celého dňa. „Som rád že nám zase vyšlo počasie. Organizácia nesklamala; je dobre mať okolo seba tím ľudí čo majú záujem pomôcť pri organizovaní takej akcie. Možno bolo menej ľudí ako pred rokom, ale ja vravím – kto chcel prísť, prišiel“ dodal na záver starosta Kružlovej. O rok by sa malo súťažiť opäť.

Viac fotiek na www.kruzlova.sk/aktuálne

 

                                                                                          

 

Športový deň mikroregiónu (16. 08. 2009)

 

„Aby ÚDOLIE SMRTI ožilo 2009“

 

VÝSLEDKY:

 

Dáma: 1. František Grundza, 2. Samuel Sakalík, 3. Ján Feciškanin

 

Bedminton: 1. Marek Bobák, 2. Monika Kovačíková, 3. Róbert Hajduk

 

Streľba zo vzduchovky: 1. Milan Šurkala (45b), Mikuláš Krajkovič (41b), Miloš Hnat (39b)

BONUS SÚBOJ: M. Krajkovič (41b), M. Bartko (27b), A. Gužo (23b), P. Želiznák (15b)

 

Hod bremenom: 1. Patrik Slivovič (7,30m), 2. Vasiľ Sivák (7,10m), 3. Michal Sivák (7,05m)

 

Malý futbal: 1. Nižná Pisaná (8b), 2. Kružlová (5b), 3. Dobroslava (3b)

 

Volejbal:  1. T-Tím, 2. Kružlová – Juniori, 3. Svidnička

 

Najsilnejší obyvateľ z mikroregiónu: 1. Michal Grundza, 2. Tomáš Grundza, 3. Matej Paňko

 

Najšikovnejšie dieťa z mikroregiónu: 1. Tibor Sivák, 2. Marek Haluška, 3. Jozef Sivák

 

S P O N Z O R I 

športového dňa  „Aby Údolie smrti ožilo 2009“:

Obecný úrad Kružlová – hlavný organizátor

Prešovský samosprávny kraj – podporil túto akciu 600 € !!!

Jozef Žák, Poľnohospodárska farma, Kružlová

Róbert Hajduk, živnostník, Kružlová

Slavomír Feciskanin, živnostník, Kružlová

Ing. Anton Sakalík, súkromný podnikateľ, Kružlová

Vladimír Kočan, súkromný podnikateľ, Kružlová 

Maroš Žumár, Kružlová

Ivan Vančišín, živnostník, Svidník

Slavomír Sakalík, živnostník, Svidník

Magdaléna Olejárová, Svidník

Jozef Ľos Božík, Svidník

AMAŠ – autodielňa, Svidník 

Športové centrum Svidník