Relly Kružlová 2009 alebo súťaž v jazde zručnosti na aute

      Zase sa jazdila relly !!! Už III. ročníkom pokračovali v obci Kružlová preteky v jazde zručnosti na autách alebo „Relly Kružlová 2009“. Na štart sa prihlásilo sa 15 „pretekárov“. Jazdilo sa na 2 kolá. Počas jedného kola museli šoféri zvládnuť úlohy ako slalom pomedzi kužele dopredu i dozadu, preniesť pohár s vodou na cieľ,  zastaviť na presnosť predkom či zadom,  prejsť po doske oboma kolesami či parkovať do garáže. Po sčítaní časov z oboch kôl sa umiestnil na 1. mieste Jozef Maša st. s časom 5:51,43 min. Druhý skončil Jozef Maša ml. (syn) s časom 6:13,46 a  na treťom mieste sa umiestnil Róbert Hajduk s časom 6:40,82. Spestrením ako i minulý rok bola jazda iba 10 ročného Stanka Jurka, ktorí trasu absolvoval na detskom mini traktore za čo si vyslúžil veľký potlesk. Súťažiacim rozdal poháre, diplomy i vecné ceny starosta obce Bc. Adrián Gužo, ktorí zároveň poďakoval všetkým tím, čo sa podieľali na príprave tejto akcie.  Dovi o rok na štvrtom ročníku... Fotky sú na www.kruzlova.sk/Aktuálne