Pestrá nedeľa v obci Kružlová

 

Uplynulú nedeľu to mali v obci Kružlová opäť pestré. V doobedňajších hodinách obec Kružlová v spolupráci s terénnymi pracovníkmi p. Jurkovou a p. Sivákom organizovali súťaže pri príležitosti MDD. Súťažilo sa v rôznych disciplínach a každý si odniesol sladkú odmenu tí najlepší i vecnú cenu. Poobede sa tak ako v minulom roku aj tento  opäť testovali vedomosti obyvateľov o svojej obci. Na dvadsať kvízových otázok sa nahlásilo odpovedať 14 ľudí. Otázky  neboli ťažké, zväčša išlo o praktické vedomosti, otázky na postreh i všeobecné otázky o obci, ktoré sa skoro všetky dali nájsť na www.kruzlova.sk. Na 13 z nich správne odpovedala Zdena Fečíková, ktorá týmto zvíťazila a odniesla si domov DVD prehrávač. Na druhom mieste skončila Zuzana Motyková za 12 správnych odpovedí (minuloročná víťazka) a tretia skončila Kristína Jurková, ktorá vedela 11 správne. „Gratulujem víťazke, ktorá sa poctivo pripravovala. Toto bol asi aj posledný ročník tejto súťaže, pretože je čím ťažšie vymýšľať praktické otázky a ťažké dávať nemá zmysel“ dodal na záver starosta obce Kružlová

Bc. Adrián Gužo.

POĎAKOVANIE SPONZOROM: Potraviny Kružlová, M+R elektronika Svidník, AMAŠ Svidník

 

Ako poznáš svoju obec Kružlová II.

 

 1. V akých farbách bol doteraz vydaný Kružlovčan ? .....................................................................................
 2. Kto dal obci Kružlová 100 000 SK na výstavbu malého futbalového ihriska?.........................................
 3. Aké tel. č. má základná škola Kružlová? ............................................
 4. Ako sa volá matrikárka obce Kružlová? ........................    ............................................
 5. Ako sa volá maliar čo namaľoval obrazy, ktoré visia v sobášnej miestnosti?...........................................

 

 1. Ako sa volá vrch nad obcou Kružlová na ktorom je umiestnená rozhliadňa?  ......................................
 2. Koľko pracovníkov pracuje v obci ako terénna sociálna práca ? ................
 3. Ako sa volá nová riaditeľka základnej školy Kružlová? .......................  ....................................
 4. Ako sa volá nová riaditeľka materskej školy Kružlová? ........................ ....................................
 5.  Doplň celý názov mikroregiónu: Mikroregión Údolie smrti - ................... ...................................
 6.  Akú kapacitu osôb má novootvorený penzión v Kružlovej ? .............
 7. Napíšte úradné hodiny OcÚ:   Od.........  do............
 8. Koľko detí sa narodilo v obci v roku 2008 ? ...............
 9. Vymenujte priezviská aspoň 4 poslancov obec.zastupiteľstva:.............. ................ ................. .................
 10. Vymenujte všetky obecné symboly: .............................................................................................................
 11. Ako často vychádzajú obecné noviny Kružlovčan ? .....................................
 12. Koľko km je vzdialenosť medzi Kružlovou a okresným mestom Svidník ? .................
 13. Aký dar sa dáva novomanželom, ktorí sa sobášia v našej sobášnej miestnosti?....................................
 14. Aké je IČO obce Kružlová? .........................
 15. Vymenujte aspoň 5 známych osobností, ktoré už navštívili našu obec: ...................................................... .............................................................................................................................................................................

 

KVÍZ  O  OBCI  KRUŽLOVÁ II.

(odpovede)

1.      orandžová, modrá, zelená, žltá

2.      Prešovský samosprávny kraj

3.      7594287

4.      Bc. Iveta Mackaničová

5.      Nikolaj Fedkovič

6.      Rohuľa

7.      2

8.      Mgr. Oľga Krištofová

9.      Anna Humeníková

10.  – nová perspektíva

11.  – 8 osôb

12.  – 7:30h – 15:30h

13.  11

14.  – Sakalík, Kočan, Motyka, Žumár, Grundza, Sivák, Sivák

15.  – obecná pečať, vlajka a erb

16.  – polročník

17.  – 8 km

18.  - kuchárska kniha

19.    330655

20.    Mikuláš Krajkovič – poslanec NR SR,Mgr. Jaroslav Ivančo – poslanec NR SR,Ing. Milan Cocuľa – prednosta OÚ Svidník a poslanec PSK,Ing. Michal Gondek – poslanec PSK,Ing. Ján Holodňák – poslanec PSK,Ján Vook – riaditeľ CVČ Giraltovce,Robo Mikla – spevák a moderátor,Katka Koščová – speváčka a víťazka Superstar I.,Robo Papp – spevák,Ščamba – hudobno zábavná ľudová skupina,Divadlo Alexandra Duchnoviča z Prešova,Araňa – ľudová rozprávačka,Mária Mačošková – speváčka ľudových piesni,Anna Poráčová - speváčka ľudových piesni,Mikuláš a Natália Petrašovskí - speváci ľudových piesni,Pavel Bogdan – podpredseda Zväzu Rusínov a Ukrajincov Slovenska,Mgr. Elena Lacková – rómska spisovateľka  

23I.%20miestoP1010154P1010155P1010162P1010167P1010168P1010171P1010172P1010173