Výstava drobnochovateľov v Kružlovej

 

                Výbor a členovia ZO SZCH v Kružlovej v dňoch 29.-30. 08. 2009 usporiadali v poradí už  7. miestnu chovateľská výstavu králikov a hydiny. Táto výstava bola významnejšia preto, lebo naša organizácia oslavuje 10. Výročie svojej existencie. Členovia hodnotili prácu, dávali podnety na skvalitnenie chovu zvierat. Okrem našich členov sa na výstave zúčastnili vystavovatelia zo Svidníka, Vyšnej Jedľovej, Matoviec, Kurimky, Hrabovca či Beloveže. Výstava bola menšia čo do počtu zvierat, ale splnila svoj účel.

Čestné ceny získali:

Králik - Belgický obor albín – chovateľ p.  Labun, Svidník – 95,5 b.

Králik - Belgický obor divoký – chovateľ p.  Jacák, Matovce – 95b.

Králik - Nemecký obrovitý strakoš – chovateľ p. Maxim, Hrabovec – 95b.

Králik - Novozélandský čierny – chovateľ p. Paranič, Hrabovec – 95b.

Králik - Novozélandský biely – chovateľ p. Surmík, Beloveža – 95b.

Králik – Kalifornský – chovateľ p. Artim – Vyš. Jedľova – 95b.

              Králik – Veľký svetlo-strieborný - chovateľ p. Jevčák, Kurimka – 94,5b.

Králik – Zemplínsky - chovateľ p. Vojtíšek, Kružlová – 95 b.

              Králik – Rex modrý - chovateľ p. Vojtíšková, Kružlová – 94,5 b.

Hydina – Zakrslá Wyandotka orandžová - chovateľ p. Furmanek, Kurimka – 94b.

 

Poďakovanie patrí sponzorom, hlavne OcÚ Kružlová, zvlášť p. starostovi Bc. Adriánovi GužoviRNDr. Jozefovi Žákovi - Poľnohospodárská farma Ladomirová, podnikateľovi Ľubošovi Gľuzovi z Nižného Orlíka a SALY–SALOŇ Stropkov. “Chcem poďakovať aj členom našej organizácie, zvlášť p. Vojtíškovi, ktorý je iniciátor tejto i predošlých výstav v našej obci, p. Bujdošovi a p. Čurilovi, ktorí napomáhali  pri realizácií výstavy, ako aj všetkým členom našej ZO SZCH“.  

Viac fotiek na www.kruzlova.sk.                                                  

                                                                                                                                                                                Mária Vojtíšková

1.JPG2.JPG3.JPG4.JPGP1070521.JPGP1070523.JPGP1070524.JPGP1070525.JPGP1070526.JPGP1070527.JPGP1070528.JPGP1070529.JPGP1070531.JPGP1070532.JPGP1070533.JPGP1070534.JPGP1070536.JPGP1070539.JPG