V Kružlovej boli oslavy pri príležitosti

mesiaca úcty k starším

„Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.
Človek je krásny podľa múdrosti čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi"
- takými slovami začínal príhovor starosta obce Kružlová Bc. Adrián Gužo, poslednú októbrovú nedeľu, pri príležitosti oslavy Mesiaca úcty k starším.  V kultúrnom programe vystúpili, zaspievali a zatancovali  žiaci materskej školy pod vedením riaditeľky Anny Humeníkovej a učiteľky Alžbety Ivančovej. Žiaci základnej školy sa predviedli spevom, tancom, prednesom básne, vystúpili ako mažoretky i predviedli krátke divadielko. Postarala sa o to riaditeľka Mgr. Olga Krištofová a učiteľky Mgr. Tatiana Žumárová, Mgr. Jana Fecúšová a Mgr. Ivana Slivovičová. Pozdraviť kvetinou prišiel seniorov i Cyril Dudáš a poprial im veľa zdravia a ešte veľa prežitých rokov v kruhu svojich najbližších. Po vystúpení si dôchodcovia pochutnali na chlebíkoch, zákuskoch, káve, čaji a všetkým boli rozdané vecné darčeky a poukážky.

Na záver príhovoru odzneli takéto slová: ...stretávajme sa, rozprávajme sa, tolerujme si navzájom chyby i nedostatky, pochváľme klady, lebo nikdy nevieme či nám osud dopraje stretnúť sa aj nabudúce v takomto hojnom počte...

 Viac fotiek na  www.kruzlova.sk

P1010001.JPGP1010003.JPGP1010004.JPGP1010006.JPGP1010011.JPGP1010012.JPGP1010014.JPGP1010017.JPGP1010019.JPGP1010020.JPGP1010021.JPGP1010023.JPGP1010024.JPGP1010025.JPGP1010026.JPGP1010027.JPGP1010028.JPGP1010029.JPGP1010030.JPGP1010032.JPG